Trackipi

Dịch vụ theo dõi tàu trực tiếp, tìm thông tin chi tiết về tàu và cảng


Theo dõi tàucảng trực tiếp!

Theo dõi bất kỳ tàu hoặc cảng nào trên bản đồ trực tiếp. Tất cả các báo cáo chuyên nghiệp về Tình báo Hàng hải, công cụ, dịch vụ và thông tin liên quan đều có sẵn tại đây và có thể được truy cập bằng vài cú nhấp chuột.

Tìm Tàu hoặc Cảng

Tìm tàu ​​hoặc cảng bằng cách sử dụng số MMSI, số IMO, tên tàu, tên cảng hoặc UN/LOCODE. Hoặc duyệt tìm tàu ​​và cảng theo quốc gia.

Xem chi tiết tàu hoặc cảng

Kiểm tra thông tin về tàu như chi tiết về tàu, chi tiết về chuyến đi, vị trí hiện tại, các lần ghé cảng, tàu gần nhất, cảng và thông tin chi tiết khác. Tất cả thông tin chính đều có ở một nơi.

Theo dõi tàu

Thêm tàu ​​vào danh sách hạm đội của bạn để dễ dàng theo dõi tàu. Các báo cáo, công cụ và dịch vụ Tình báo Hàng hải chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong công việc!

Khám phá Chi tiết về Tàu và Cảng theo Phần

Duyệt và tìm tàu, cảng cũng như thông tin cần thiết có liên quan bằng cách nhấp vào một trong các phần trang web có liên quan sau đây.